Priser:

Priser from 220321

(för mer info, ring 0910-17335 eller maila city.trafikskola@outlook.com)

Inskrivningsavgift: 300 kr

Teorifrågor på internet: 500 kr

Teorihjälp med lärare, 60 min: 600 kr

Syntest: 100 kr

Körlektionspriser 60 min:

Bil                                               880 kr

Bil med tung släp                    1000 kr

MC lektion                               1000 kr

Taxi                                           1000 kr

Handledarutb/introduktionsutbildning     500 kr/pers

(Risk 2:an)  Bil                          3200 kr

Riskettan Bil + MC                  1000:-

Bilhyra vid körprov                 800:-

Bil + släphyra                           1400:-

Släphyra                                    800:-

MC-hyra vid prov inkl. uppvärmning (om utbildning skett via oss)  1500 kr

BIL-PAKET (Obs! Alla paket, betalas i förskott, innan körning)

Paket 1, startpaket:               4420 kr
(Inskrivning, böcker, teorifrågor på internet + 4 tim körning)

Paket 2: 6 körlektioner (bil)     5190 kr

Paket 3:  11 körlektioner  (bil)      9405 kr

AM-kurs      (Teori + 4 tim körning) 5100 kr

I priset ingår lån av kläder och moped,

samt böcker och tillgång till datatester på elevcentralen