Priser:

Priser from 20210701

Inskrivningsavgift: 300 kr

Teorifrågor på internet: 500 kr

Teorihjälp med lärare, 60 min: 600 kr

Syntest: 100 kr

Körlektionspriser 60 min:

Bil                                               840:-

Bil med tung släp                     950:-

Lätt mc                                       950-

Mellan mc                                 950-

Tung mc                                     950-

Handledarutb/introduktionsutbildning     500 kr/pers

(Risk 2:an)  Bil                          3100:-

Riskettan Bil + MC                    950:-

Bilhyra vid körprov                 700:-

Bil + släphyra                           1200:-

Släphyra                                    800:-

MC-hyra vid prov inkl. uppvärmning (om utbildning skett via oss)  1400:-

BIL-PAKET (Obs! Alla paket, betalas i förskott, innan körning)

Paket 1, startpaket:               4260:-
(Inskrivning, böcker, teorifrågor på internet + 4 tim körning)

Paket 2: 6 körlektioner (bil)     4950:-

Paket 3:  11 körlektioner  (bil)      8965:-

AM-kurs      (Teori + 4 tim körning) 5000 kr

I priset ingår lån av kläder och moped,

samt böcker och tillgång till datatester på elevcentralen